Om statsbidragsportalen

Utveckling av traditionell småskalig matkultur

Jordbruksverket

Avgiftsfri simskola för elever i förskoleklass Socialstyrelsen

Samordnad varudistribution i offentlig verksamhet

Energimyndigheten

Tillväxtskapande samhällsplanering

Tillväxtverket

Upprustning av skollokaler och utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem

Boverket

Investeringsstöd för solceller

Boverket

Statsbidragsportalen hjälper er kommun att hålla koll på de många statsbidrag och projektmedel för hel- eller delfinansiering som går att söka hos en lång rad myndigheter och fonder. Många statsbidrag är svåra att hitta och har korta ansökningsperioder vilket gör att en samlad portal sparar er tid och kraft att bevaka internets alla hörn. Med Statsbidragsportalen får er organisation möjlighet att strukturera upp er bevakning och med lätthet stämma av med olika delar av organisationen om ett bidrag är känt och relevant för er.

Stärkta bibliotek

Kulturrådet